Vilma Vrbová Kotrbová

Vilma Vrbová Kotrbová patří k významným portrétistům 20. století v Čechách. Narodila 14. října 1905 v Kutné hoře. Její rodiče se jmenovali František Vrba a Anna Vrbová, rozená Snížková. Dětství Vilma Vrbová Kotrbová prožívala na Klenové, což ji ovlivnilo i do budoucna. Po studiu na gymnáziu na Vinohradech studovala mezi lety 1921-1924 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Profesoři, v jejichž ateliérech studovala ji velmi ovlivnili. Pro její tvorbu byl nejvýznamnější profesor Vratislav Nechleba, v jehož ateliéru studovala v roce 1930.

Jejím hlavním tématem byla dětská podobizna a portrét, kterému se věnovala až do své smrti. Značnou část jejího díla Vilma Vrbová Kotrbová velkoryse věnovala Galerii Klatovy/Klenová.

Vilma Vrbová Kotrbová zemřela 22. prosince 1993 v Praze. Urna s jejím popelem byla uložena do rodinné hrobky na hřbitově v Týnci.